عربستانی ها ولخرج ترین گردشگران عرب حاشیه خلیج فارس

عربستانی ها ولخرج ترین گردشگران عرب حاشیه خلیج فارس

گردشگران کشورهایی چون امارات با هزینه ۱۷٫۷ میلیارد دلار، قطر ۱۲٫۸۷ میلیارد دلار، کویت ۱۲٫۲۸ میلیارد دلار و عمان با ۲٫۳ میلیارد دلار در رده های بعدی قرار دارند. به گزارش پرس شیه به نقل از عکاظ ، بحرین نیز هزینه مسافرت...