گفتگوی محرمانه اسکاتلند و ولز برای جدایی از انگلیس ایندیپندنت فاش کرد:

گفتگوی محرمانه اسکاتلند و ولز برای جدایی از انگلیس

اسناد تازه فاش شده از گفتگو های اولیه میان اسکاتلند و ولز در خصوص جدایی از بریتانیا در صورت تصمیم لندن برای خروج از اتحادیه اروپا خبر می دهند. به گزارش پرس شیعه؛ «ایندیپندنت» فاش کرد، به اسنادی دست یافته است که نشان...