فعال حقوق بشری عربستان دست به اعتصاب غذا زد

فعال حقوق بشری عربستان دست به اعتصاب غذا زد

ولید ابوالخیر برجسته ترین فعال حقوق بشری عربستان سعودی که در زندان های این کشور به سر می برد، در اعتراض به رفتار ناشایست مسئولان زندان دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، یکی از فعالان حقوقی در کشور...