پروژه جدید علیه پسر ماجراجوی سلمان

پروژه جدید علیه پسر ماجراجوی سلمان

فعال افشاگر عربستانی از وجود فعالیتهایی در خاندان حاکم برای تخریب چهره وزیر دفاع و جانشین ولیعهد سعودی خبر داد. به گزارش پرس شیعه، مجتهد که به دلیل افشای مسائل پشت پرده خاندان حاکم در عربستان هواداران بسیاری را در...