توصیه‌ های بن زاید برای پادشاهی زود هنگام بن‌ سلمان با جلب موافقت واشنگتن میسر می‌شود؛

توصیه‌ های بن زاید برای پادشاهی زود هنگام بن‌ سلمان

ولی عهد ابوظبی در توصیه‌ هایی به جانشین ولی عهد عربستان، روش‌ های جلب حمایت آمریکا را به وی گوشزد کرده تا چه بسا بن سلمان بتواند پیش از پایان سال ۲۰۱۶ جانشین پدرش شود. به گزارش پرس شیعه؛ سایت انگلیسی "میدل ایست" در...