وهابی کویتی موهن به مذهب شیعه تبرئه شد

وهابی کویتی موهن به مذهب شیعه تبرئه شد

دادگاهی در کویت، دیروز، ۱۰ تیرماه، استاد دانشگاه کویتی را از توهین به مذهب شیعه و نقض قانون وحدت ملی این کشور تبرئه کرد. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه روزنامه «الوطن» کویت نوشت: النفیسی استاد دانشگاه و به اصطلاح اندیشمند...