دستور عبد الفتاح سیسی برای اختصاص ویلا به شاه بحرین پس از واگذاری دو جزیره به عربستان؛

دستور عبد الفتاح سیسی برای اختصاص ویلا به شاه بحرین

رئیس جمهور مصر دستور داد در شرم الشیخ زمین و ویلا به شاه بحرین اختصاص یابد. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالفتاح سیسی در فرمانی اجازه داد زمین و ۳ ویلا به مالکیت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین در خلیج نعمه در شهر شرم الشیخ...