پادشاه اسپانیا فرمان انحلال پارلمان را امضا کرد همزمان با فراخوان برگزاری انتخابات عمومی در ۲۶ ژوئن؛

پادشاه اسپانیا فرمان انحلال پارلمان را امضا کرد

پادشاه اسپانیا روز سه شنبه سوم ماه مه در دیدار با رئیس پارلمان این کشور، فرمان انحلال پارلمان را صادر کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپین ریپورت، خاندان سلطنتی اسپانیا تأیید کرد که سند فراخوان انتخابات...