سعودیها بر روی شبکه «المسیره» یمن پارازیت فرستادند با هدف سرپوش نهادن بر جنایات علیه کودکان؛

سعودیها بر روی شبکه «المسیره» یمن پارازیت فرستادند

رژیم سعودی به منظور سرپوش نهادن بر جنایتهای خود علیه زنان و کودکان یمنی و ممانعت از اطلاع‌رسانی رسانه‌ ای در خصوص این جنایتها بر روی شبکه المسیره یمن پارازیت فرستادند. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی العهد،...