مصائب شیعه بودن در پاکستان مصائب شیعیان پاراچنار به اوج خود رسیده است

مصائب شیعه بودن در پاکستان

شیعیان پاراچنار، سی و چند سال است که مبتلا به مصائب جانسوز و دردناکی هستند؛ درست از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران. اما مصائب ایشان در هشت سال گذشته، به اوج خود رسیده است. به گزارش پرس شیعه شیعیان پاراچنار، سی و چند...