پارلمان اتریش درصدد وضع قوانین تشدید امنیتی

پارلمان اتریش درصدد وضع قوانین تشدید امنیتی

پارلمان اتریش در نشست امروز خود قرار است قوانین تشدید امنیتی را به بحث گذاشته و در صورت لزوم به تصویب برساند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه استاندارد، اتریش پس از افزایش شمار پناهجویان اروپایی تصمیم گرفت تا...