فراکسیون بدر عراق: سفیر عربستان اخراج شود

فراکسیون بدر عراق: سفیر عربستان اخراج شود

راکسیون پارلمانی بدر عراق، معرفی سفیر عربستان در بغداد به عنوان عنصر نامطلوب و اخراج وی را خواستار شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه، فراکسیون پارلمانی بدر عراق روز شنبه از دولت این کشور خواست ثامر السهبان...