جنجال در بلژیک پس از توهین وزیر کشور به مسلمانان

جنجال در بلژیک پس از توهین وزیر کشور به مسلمانان

ادعای عجیب وزیر کشور بلژیک مبنی بر شادمانی مسلمانان این کشور پس از حملات تروریستی بروکسل، با انتقادها و واکنشهای شدیدی همراه شد. به گزارش پرس شیعه؛ تعدادی از نمایندگان پارلمان بلژیک از یان یامبون وزیر کشور خواسته اند...