استدلال ایران درباره حل بحران‌ های منطقه سازنده و قانع کننده است رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان فنلاند:

استدلال ایران درباره حل بحران‌ های منطقه سازنده و قانع کننده است

رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان فنلاند در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران استدلال های وی را درباره حل بحرانهای منطقه مفید ، سازنده و قانع کننده خواند. به گزارش پرس شیعه؛ آنتی کایکونن رئیس کمیته روابط خارجی...