۳ پارک علم و فناوری کشور بین المللی می شوند

۳ پارک علم و فناوری کشور بین المللی می شوند

مدیرکل فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برنامه داریم در سال آینده ۳ پارک علم و فناوری بزرگ کشور را تبدیل به پارک های بین المللی کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ خسرو پیری گفت: موضوع بین المللی سازی پارک های علم و فناوری...