دانشجوی ایرانی باید در حصول معرفت عملی کوشا باشد جانشین فرمانده سپاه عاشورا:

دانشجوی ایرانی باید در حصول معرفت عملی کوشا باشد

تبریز - جانشین فرمانده سپاه عاشورا گفت: دانشجوی ایرانی باید در حصول معرفت عملی کوشا باشد. به گزارش پرس شیعه؛ سرهنگ پاسدار علی قادری ظهر شنبه در هشتمین دوره ی طرح ولایت استانی در تبریز گفت: افتخار رزمندگان دوره جنگ...