فساد، بی‌ سوادی و فقر؛ پاشه آشیل مغرب

فساد، بی‌ سوادی و فقر؛ پاشه آشیل مغرب

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که فساد و بی‌سوادی و فقر بزرگترین موانع پیش روی پیشرفت اقتصادی و سیاسی مغرب به شمار می‌رود. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت هسپرس، این نظرسنجی درباره موانع پیش روی زندگی سیاسی و اقتصادی...