ورود اولین محموله کمک‌ها به معضمیه دمشق

ورود اولین محموله کمک‌ها به معضمیه دمشق

کاروان کمک‌های ارسالی برای مردم منطقه تحت محاصره معضمیه الشام واقع در حومه دمشق وارد این منطقه شد. به گزارش پرس شیعه، پاول کشیشک سخنگوی سازمان بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد ۱۲ کامیون حامل کمک های ارسالی برای مردم...