«فواد معصوم» احکام اعدام عوامل پایگاه اسپایکر را تایید کرد

«فواد معصوم» احکام اعدام عوامل پایگاه اسپایکر را تایید کرد

رئیس جمهور عراق احکام اعدام صادر شده برای عوامل جنایت پایگاه اسپایکر را که منجر به قربانی شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر شد، به منظور اجرای آن تایید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، رئیس جمهور عراق تمامی احکام...