پایگاه «البغدادی» در بعقوبه نابود شد

پایگاه «البغدادی» در بعقوبه نابود شد

نیروهای مردمی عراق در استان دیاله از ضبط و انهدام پایگاه «البغدادی» در عملیات پیش دستانه در شمال شرق بعقوبه خبر دادند. به گزارش پرس شیعه؛ «زیاد التمیمی»، امیر لشکر ۲۴ نیروهای مردمی عراق، در گفت و گو با پایگاه السومریۀ...