دریادار غلامرضا بیغم از پایگاه دریایی خرمشهر بازدید کرد

دریادار غلامرضا بیغم از پایگاه دریایی خرمشهر بازدید کرد

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در جمع کارکنان پایگاه دریایی خرمشهر حاضر و از مکانهای مختلف پادگان بازدید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ امیر دریادار غلامرضا خادم بیغم جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش با حضور در پایگاه...