جاسوسی هواپیمای آمریکا از پایگاه حمیمیم لاذقیه برای چهارمین بار رخ داد؛

جاسوسی هواپیمای آمریکا از پایگاه حمیمیم لاذقیه

یک فروند هواپیمای جاسوسی پوسایدون P-8A امریکا امروز یکشنبه بار دیگر بر فراز مناطق نزدیک به پایگاه روسی حمیمیم و مرکز پشتیبانی فنی روسیه در طرطوس پرواز کرد که این پرواز، چهارمین پرواز هواپیماهای جاسوسی امریکا بر فراز...