پایگاه مخفی ناتو در کنترل روسیه

پایگاه مخفی ناتو در کنترل روسیه

رسانه های غربی اقدام روسیه در سیطره بر یک پایگاه سابق ناتو را محکوم کردند. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه "اولافسون" یک پایگاه مخفی زیردریایی است که ناتو در سال ۱۹۶۷ برای مقابله با شوروی سابق در نروژ احداث کرده بود. پایگاه...