یورش جنگنده‌های سعودی به پایگاه نظامی العرقوب در صنعاء

یورش جنگنده‌های سعودی به پایگاه نظامی العرقوب در صنعاء

جنگنده های رژیم سعودی در ادامه جنایت های خود در یمن به پایگاه نظامی «العرقوب» در شهر صنعاء یورش بردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به یورش های وحشیانه خود در یمن ادامه می...