«استراتفور» مدعی شد: پایگاه افسریه میزبان موقت «اس ۳۰۰» می شود!

«استراتفور» مدعی شد: پایگاه افسریه میزبان موقت «اس ۳۰۰» می شود!

یک اندیشکده آمریکایی با استناد به برخی تصاویر ماهواره ای، اجرای عملیات ساختمانی بی سابقه در یکی از پایگاه های افسریه را نشانه احتمال استقرار موقت سامانه هوایی اس – ۳۰۰ معرفی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ اندیشکده آمریکایی...