دعوا در پارلمان کویت به پرتاب دمپایی کشید + تصاویر

دعوا در پارلمان کویت به پرتاب دمپایی کشید + تصاویر

دعوای لفظی در مجلس امت کویت (پارلمان) به حدی بالا گرفت که «مرزوق غانم» رئیس مجلس دستور پایان جلسه و تخلیه آن را داد. به گزارش پرس شیعه ؛ وبگاه «العالم الیوم» گفت؛دعوا میان دو نماینده «علی الخمیس» و «حمدان العازبی» آغاز...