راه‌ اندازی پرتال اسلامی «الحق» در روسیه

راه‌ اندازی پرتال اسلامی «الحق» در روسیه

پرتال آگاهی‌ بخشی اسلامی با عنوان «الحق» از سوی فعالان اسلامی استان «تیومن» روسیه در شبکه جهانی اینترنت راه‌‌ اندازی شد. به گزارش پرس شیعه؛ پرتال آگاهی‌بخشی اسلامی با عنوان «الحق» از سوی فعالان اسلامی استان...