خاندان سعودی بر لبه پرتگاه اقتصادی/بحران هر روز عمیق‌ تر می‌ شود کارگران خارجی در عربستان گرسنه‌ اند؛

خاندان سعودی بر لبه پرتگاه اقتصادی/بحران هر روز عمیق‌ تر می‌ شود

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی به قلم رابرت فیسک، کارشناس مسائل خاورمیانه به بررسی وضعیت اقتصادی عربستان سعودی بعد از جنگ یمن پرداخته است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، در این گزارش آمده است:...