جنایت‌ های استعمار گرانه “اسراییل” از زبان پرفسور یهودی

جنایت‌ های استعمار گرانه “اسراییل” از زبان پرفسور یهودی

تاریخ نگار مشهور یهودی در نشست "استعمار صهیونیسم" تأکید کرد که رژیم "اسرائیل" نمونه برجسته‌ای از استعمار کلونیالیستی است و حکومت فلسطین هم صرفا ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر جنایات بی حد و حصر آن است. به گزارش پرس شیعه؛...