پروازهای تجاری میان کوبا و آمریکا از سر گرفته می‌ شود

پروازهای تجاری میان کوبا و آمریکا از سر گرفته می‌ شود

از هفته آینده پروازهای تجاری میان کوبا و آمریکا از سرگرفته می شوند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سو اس ای تودی، با پرواز شرکت هوایی «جت بلو» آمریکا در هفته آینده، پرواز تجاری میان آمریکا و کوبا پس از گذشت بیش از نیم قرن از...