۳۳ پروژه عظیم در چین که دنیا را تغییر می دهد

۳۳ پروژه عظیم در چین که دنیا را تغییر می دهد

چین قرار است طی ۱۰ سال آینده برنامه هایی را جهت انتقال ۲۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور خود به "ابر شهر” هایی که به سرعت در حال ساخته شدن هستند اجرا کند. این جمعیت معادل تمام جمعیت کشور اندونزی است! وب‌سایت کلیک: چین قرار است...