اسلام بخشی از شناسنامه قاره سبز است

اسلام بخشی از شناسنامه قاره سبز است

پروفسور شاربرادت گفت: حضور مسلمانان در اروپای امروز به ما یادآوری می‌کند که اروپا پیوندی قوی تاریخی با اسلام داشته و این دین همواره بخشی از شناسنامه قاره سبز بوده است. به گزارش پرس شیعه، مدیر دپارتمان مطالعات اسلامی...