اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پدر منطق فازی دنیا نکوداشت کاشف ایرانی «منطق فازی»؛

اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پدر منطق فازی دنیا

دانشگاه تهران و انجمن سیستم های فازی ایران به پاس تلاش‎های ارزنده استاد لطفی زاده، بنیانگذار نظریه مجموعه‌ها و منطق فازی دکتری افتخاری دانشگاه تهران را به وی اعطا می‌کند. به گزارش پرس شیعه؛ پروفسور لطفی زاده در سال...