آمریکا برای مسلمانان پرونده سازی می‌کند

آمریکا برای مسلمانان پرونده سازی می‌کند

روحانیون و چهره های مسلمان در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینسوتای آمریکا خواستار تحقیقات مستقل علیه نژادپرستی و اسلام‌ هراسی دولتی در این شهر شدند. به گزارش پرس شیعه به نقل از startribune.com، روز دوشنبه روحانیون و چهره...