پروژه تکفیری در شرف سقوط است مسئول منطقه البقاع در حزب الله لبنان:

پروژه تکفیری در شرف سقوط است

مسئول منطقه البقاع در حزب الله لبنان گفت که پروژه تکفیری شکست خورده است و هرگز نمی تواند اهداف خود را محقق کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، محمد یاغی مسئول منطقه البقاع در حزب الله لبنان گفت که...