هشدار درباره کلاهبرداری سود جویان با غصب عناوین نهاد ریاست جمهوری

هشدار درباره کلاهبرداری سود جویان با غصب عناوین نهاد ریاست جمهوری

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری درباره کلاهبرداری سودجویان با غصب عناوین نهاد ریاست جمهوری هشدار داد. به گزارش پرس شیعه؛ روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری، از شهروندان خواست در برابر اقدامات فریبکارانه افراد سودجویی که می...