پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) به شیخ زکزکی در زندان داده شد همزمان با دهه کرامت؛

پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) به شیخ زکزکی در زندان داده شد

برخی نزدیکان شیخ زکزکی ، اجازه پیدا کردند پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا علیه السلام را درون زندان ببرند که موجب مسرت و خوشحالی زاید الوصف شیخ زکزکی و همسر مکرمشان شد. به گزارش پرس شیعه؛ در دیدار اخیر برخی نزدیکان شیخ زک...