قانون قتل مشفقانه در کانادا تصویب شد

قانون قتل مشفقانه در کانادا تصویب شد

پارلمان کانادا با قانون جنجال برانگیز قتل مشفقانه برای پایان دادن به زندگی بیماران مایوس از بهبودی موافقت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ قانون "قتل مشفقانه" به پزشکان اجازه می دهد به آن دسته از بیماران خود که از بهبودی مایوس...