امکان تصویر برداری از جریان خون انسان با نانورادیوداروها میسر شد توسط محققان ایرانی؛

امکان تصویر برداری از جریان خون انسان با نانورادیوداروها میسر شد

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با پژوهشگران مرکز تحقیقات پزشکی مشهد، نمونه های آزمایشگاهی رادیو دارویی را طراحی کرده اند که تصویر برداری از جریان خون انسان را امکان پذیر می کند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از ستاد ویژه...