سلمان برای عروسی پسرش یک شهر را رزرو کرد!

سلمان برای عروسی پسرش یک شهر را رزرو کرد!

سلمان بن عبد العزیز، پادشاه عربستان، در حال آماده شدن برای برگزاری مراسم عروسی پسرش در شهر طنجۀ مغرب است. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ «هسپرس» مغرب نوشت که پادشاه عربستان برای برگزاری مراسم عروسی پسرش در شهر طنجه، معروف...