پلیس اروپا نظارت خود بر مرزهای شرقی را بیشتر می کند

پلیس اروپا نظارت خود بر مرزهای شرقی را بیشتر می کند

پلیس اروپا می گوید قصد دارد برای جلوگیری از ورود تروریست ها به اروپا نظارت بیشتری بر روند ورود مهاجران داشته باشد. به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی میل، پلیس اروپا از وجود تروریست ها در میان مهاجران خارجی هشدار داد و...