بی‌ اعتمادی صهیونیست‌ ها به پلیس اسرائیل به ۸۴ درصد رسید

بی‌ اعتمادی صهیونیست‌ ها به پلیس اسرائیل به ۸۴ درصد رسید

به گزارش رسانه‌ های صهیونیستی نارضایتی ساکنان اراضی اشغالی از پلیس رژیم صهیونیستی به ۸۴ درصد افزایش یافته است. به گزارش پرس شیعه؛ شبکه دو اسرائیل گزارش داد که میزان نارضایتی صهیونیستها از عملکرد مقامات مجری قانون...