دستگیری دو متهم به همکاری داعش توسط پلیس اسپانیا

دستگیری دو متهم به همکاری داعش توسط پلیس اسپانیا

پلیس اسپانیا دو مرد مراکشی، متهم به همکاری با داعش و مظنون به انجام عملیات تروریستی را دستگیر کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودی، وزیر کشور اسپانیا گفت: دو تبعه مراکشی متهم به ارتباط با تروریستهای داعش و مظنون...