امارات ۷ نفر را به اتهام ارتباط با حزب الله لبنان محاکمه کرد

امارات ۷ نفر را به اتهام ارتباط با حزب الله لبنان محاکمه کرد

به دنبال اقدام شورای همکاری خلیج فارس در تروریست خواندن حزب الله لبنان، دادگاه امنیت ملی امارات محاکمه هفت نفر از جمله دو اماراتی را به اتهام تشکیل تیم مرتبط با حزب الله آغاز کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سایت "رأی الیوم" به...