کارشکنی رژیم صهیونیستی در مسیر عضویت فلسطین در پلیس بین الملل

کارشکنی رژیم صهیونیستی در مسیر عضویت فلسطین در پلیس بین الملل

رژیم صهیونیستی با کارشکنی های خود سعی دارد پلیس کیفری بین المللی (اینترپل) را از موافقت با درخواست طرف فلسطینی مبنی بر عضویت در این سازمان منصرف کند و یا حداقل این مساله را به تعویق بیاندازد. به گزارش پرس شیعه؛ رژیم...