پلیس دانمارک پناهجوی تهدید کننده را بازداشت کرد

پلیس دانمارک پناهجوی تهدید کننده را بازداشت کرد

پلیس دانمارک به دنبال تهدید فردی مبنی بر منفجر کردن خودش در مرکز اسکان آوارگان، ضمن محاصره محل، وی را نیز بازداشت کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از ایندیپندنت، پس از اینکه شخصی در مرکز نگه داری پناهجویان در کشور دانمارک...