حمله پناهجویان به پلیس مرزی ایتالیا-فرانسه

حمله پناهجویان به پلیس مرزی ایتالیا-فرانسه

صدها مهاجر آفریقایی مستقر در نقطه مرزی ایتالیا-فرانسه، با حمله به نیروهای امنیتی سعی در ورود به فرانسه داشتند که با ممانعت پلیس مواجه شدند. به گزارش پرس شیعه به نقل از راشاتودی، جلوگیری پلیس مرزی ایتالیا از حرکت...