پل میان مصر و عربستان در قرآن ذکر شده است وزیر اوقاف مصر:

پل میان مصر و عربستان در قرآن ذکر شده است

وزیر اوقاف مصر دراظهاراتی عجیب از ذکر شدن موضوع ایجاد پل ارتباطی میان مصر و عربستان در قرآن کریم خبرداد. به گزارش پرس شیعه؛ محمد مختار جمعه  بیان کرد: بی شک اعلام ساخت پل میان دو کشور مصر و عربستان از سوی عبدالفتاح سیسی...