کاهش ۸۰ درصدی ورود پناهجویان به اروپا رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد؛

کاهش ۸۰ درصدی ورود پناهجویان به اروپا

رئیس کمیسیون اروپا با موفق خواندن توافق اتحادیه اروپا و ترکیه اظهار داشت که ورود پناهجویان کاهش یافته است. به گزارش پرس شیعه؛ « ژان کلود یونکر» در گفتگو با گروه رسانه ای آلمانی فونکه درباره اوضاع پناهجویان اظهار داشت:...