کویت هزینه آموزش پناهندگان سوریه را به عهده می گیرد

کویت هزینه آموزش پناهندگان سوریه را به عهده می گیرد

روزنامه النهار کویت در گزارشی اعلام کرد 'دکتر عدنان شهاب الدین مدیر عامل بنیاد علمی کویت٬ از آغاز اجرای این طرح در مهرماه آینده و آمادگی کشورش برای راه اندازی مراکز آموزشی صحرایی جهت استقرار در اردوگاه های مهاجران...